Nimetön‎ > ‎

Joukkueenjohtajat

Joukkueenjohtaja KyIF:ssä
  • Joukkueenjohtaja valitaan pelaajien vanhempien keskuudesta.
  • Joukkueenjohtaja järjestää,organisoi ja delegoi joukkueen asioista.
Joukkueenjohtajalla on oltava hyvät kommunikaatio- sekä yhteistyötaidot. Tasapuolisuus niin pelaajia, toimihenkilöitä kuin vanhempia kohtaan on tärkeää.

Joukkueenjohtajan tehtävät
  • Yhteistyö seuran, valmentajien ja taustahenkilöiden(rahastonhoitaja, huoltajat, varustevastaava, nettivastaava jne.) kanssa.
  • Toimintasuunnitelman tekeminen joukkueelle valmentajien laatiman rungon avulla.
  • Talousarvio laaditaan rahastonhoitajan kanssa toimintasuunnitelman avulla. Joukkueenjohtaja vastaa taloudesta yhdessä rahastonhoitajan kanssa.
  • Vuosisuunnitelma joukkueelle yhdessä vastuuvalmentajan kanssa. Seura ylläpitää vuosisuunnitelmakehystä, missä on lueteltu tehtävät kuukausittain.
  • Joukkueen nettisivujen ajantasaisuus yhdessä mahdollisen nettivastaavan kanssa. Apuväline joukkueen sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen
Joukkueella voi olla myös kaksi joukkueenjohtajaa, jotka jakavat tehtävät keskenään.