Taitokoulut

KyIF taitokoulut

Taitokoulut järjestetään KyIF:ssä 7-12 vuotiaille, eli yhteensä noin 100 pelaajalle. Taitokoulusta vastaa seuran valmennuspäällikkö. Taitokouluja järjestetään kahdessa 12 treenistä koostuvassa jaksossa talvella ja kesällä; tamikuusta-huuhtikuun ja kesäkuusta-syyskuun. Apuvalmentajina taitokouluissa toimivat ikäluokkien vastuvalmentajat.

 >> 7-8-vuotiaiden taitokoulun opetussisältö 

Yleistä
Taitojen ja(pelikäsityksen)opettamisessa tulee keskittyä yksilön taitoihin ja yhden pelaajan ratkaisuihin.

Liikunnallinen taitavuus
Tasapaino, ketteryys, rytmikyky, reaktiokyky, koordinaatio, liikkuvuus, aerobinen kestävyys(kehittyy normaalissa harharjoittelussa), nopeus(reaktionopeus ja liike- ja askeltiheys).

Taito(maata pitkin, ilmassa)
Pallon hallinta, kuljetus, käännökset, harhautukset, syöttäminen, haltuunotto, laukaus, puskun alkeet.

Hyökäyspeli
Pelattavaksi liikkuminen, 1v1-tilanne.

Puolustuspeli
1v1,pallonriisto.

Pienpelimuodot 2v2, 3v3, 4v4(max. 5v5), sovelletut pelit
Ohjaamisen painopiste pienpelissä. Painotetaan ohjaamisessa yksilön ratkaisuja(oivalla-arvioi-tee päätös) harjoituksen teeman mukaan.

 >> 9-10-vuotiaiden taitokoulu opetussisältö 

Yleistä
Taitojen ja pelikäsityksen opettamisessa keskitytään edelleen yksilön taitoihin ja yhden pelaajan ratkaisuihin.Tutustutaan myös kahden tai useamman pelaajan yhteityöhön.

Liikunnallinen taitavuus
Tasapaino, ketteryyys, rytmikyky, reaktiokyky, koordinaatio, liikkuvus, aerobinen kestävyys(kehittyy normaalissa harjoittelussa), nopeus(reaktionopeus ja liike- ja askeltiheys).

Taito(maata pitkin,ilmassa,vastustajan kanssa)
Pallon hallinta, kuljetus, käännökset, harhautukset, syöttäminen, haltuunotto / 1.kosketus, laukaus, puskun alkeet.

Hyökkäyspeli
Pelattavaksi liikuminen, pelaajien väliset etäisyydet, pelin leveys, 1v1-tilanne, 2v1-tilanne, kommunikointi, viimeistely.

Puolustuspeli
Pallonriisto, 1v1-tilanne, sijoittuminen maalin puolelle, katkot ja riistot, kommunikointi.

Pienpelimuodot 2v2,3v3,4v4(max 5v5),sovelletut pelit
Ohjaamisen painopiste pienpelissä. Painotetaana ohjaamisessa yksilön ratkaisuja(oivalla-arvioi-tee päätös). Rohkaistaan huomaamaan pelaajien yhteistyö erilaisissa pelitilanteissa.

 >> 11-12-vuotiaiden taitokoulu opettussisältö 

Yleistä
Taitojen ja pelikäsityksen opettamisessa siirrytään yksilön taitojen ja henkilökohtaisten ratkaisujen rinnalla kahden tai useamman pelaajan yhteistyön opettamiseen.

Liikunnallinen taitavuus
Tasapaino, ketteryys, rytmikyky, reaktiokyky, koordinaatio, liikkuvuus, aerobinen kestävyys(kehittyy normaalissa harjoittelussa), nopeus, (reaktionopeus ja liike- ja askeltiheys, räjähtävä nopeus), voima(nopeusvoima, kimmoisuus).

Taito(maata pitkin,ilmassa,vastustajan kanssa)
Pallon hallinta, kuljetus, käännökset, harhautukset, syöttäminen, haltuunotto / 1.kosketus, laukaus, pusku.

Hyökkäyspeli
Pelattavaksi liikkuminen, pelaajien väliset etäisyydet, pelin syvyys, pelin leveys, 1v1-tilanne, 2v1 tilanne, kommunikointi, viimeistely, suunnanmuutosajattelu.

Puolustuspeli
1v1-tilanne, prässi, sijoittuminen maalin puolelle, suunnanmuutosajattelu, katkot ja riistot, kommunikointi, 2v1-tilanne.

Pienpelimuodot 2v2,3v3,4v4(7v7), sovelletut pelit
Ohjamisen painopiste pienpelissä. Painotetaan ohjaamisessa pelaajien yhteistyötä erilaisissa pelitilanteissa. Vahvistetaan vielä aiemmin opittuja yksilön ratkaisuja (oivalla-arvioi-tee päätös).

Comments